28 – Troldeskoven

Beretningerne om denne hedetilplantning er spændende læsning, hvor der redegøres for de vanskelige klimatiske og jordbundsmæssige forhold og de mange prøvelser, som forstfolkene måtte igennem. I 1803-04 forsøgte man at så skov frø i en blanding af rødgran, skovfyr, lærk og weymouthsfyr, og samtidig begyndte man at plante rødgran. Skovrejsningen fortsatte de næste årtier, men skuffelserne var mange. Store dele af plantningerne mislykkedes, og de overlevende skovfyr blev forkrøblede, idet de blev angrebet af fyrrevikler, en sommerfugleart, hvis larver ødelægger knopperne.