29 – Stursbøl Plantage

Det er godt 200 år siden, man begyndte at anlægge plantagen på det, der dengang var et stort hedeområde. Efter store problemer i starten udviklede plantagen sig gennem årene til en tæt og produktiv skov med store værdier af især nåletræ. Orkanen i 1999 udslettede stort set hele plantagen, og et helt nyt og anderledes skov- og naturområde er nu på vej – langt mere varieret med en blanding af mange træarter, især meget mere løvtræ og med åbne områder inde i skoven.