17 – Domænegården ”Store Barsbøl”

Domænegårde var dem, som den tyske stat opkøbte, da Sønderjylland fra 1864 til 1920 var under tysk herredømme. For at fremme tyskheden blev tysk personale ansat på disse gårde i det nordligste Slesvig. Gården er i dag i privateje.