23 – Rensdyrjægerne ved Jels

Under en tur rundt om Jelssøerne i 1968 fandt amatørarkæolog Jørn Fynbo de første flintredskaber fra Hamburgkulturen på en pløjemark. I 1981 kom det til en egentlig undersøgelse, og gennem omfattende udgravninger i de følgende år lykkedes det at afdække to bopladser og at finde et stort antal flintoldsager, heriblandt ca. 1000 redskaber. Den ene af disse bopladser har igennem en længere periode dannet udgangspunkt for en gruppe rensdyrjægeres liv ved kanten af søen. Disse jægere var blandt de første mennesker, der kom til Danmark, efter at isen var smeltet.