3 – Jels kirke

Jels kirkes historie fortaber sig i det ukendte. Der findes ikke ret mange optegnelser, hverken i Oksenvad eller i Jels Pastorats arkiver. Kirken, der var før den kirke, vi kender i dag, var en lille kvadrestenskirke, som oprindeligt var indviet til Sct. Anna. Der var ingen tårne, men på den vestlige gavl var der en lille tagrytter, hvori kirkeklokken var anbragt. Den var støbt i Frederiksværk i 1840 og bar navnene på sognepræst U.S. Boesen og kirkeværgerne H. Hansen og J. Dall. 

Se mere på Jels Kirke hjemmeside