24 – Haraldsholm

Haraldsholmvej har fået navn efter den tidligere domænegård ”Haraldsholm”, som i dag fortsat er i privateje. Vejen følger den tidligere amtsjernbane Sommersted–Jels–Skodborg, der blev nedlagt i 1932. Jernbanen lå vest for vejen, og kan tydeligt følges ind i Haraldsholm Skov. Langs vejen ligger statshusmandsbrug udstykket i 1926-27 fra ”Mariegård” og ”Haraldsholm”. Haraldsholm Skov er – som de øvrige skove i området – en rest af de gamle Farrisskove, som strakte sig i et bælte tværs over landet og udgjorde grænseområdet mellem Jylland og Slesvig.