13 – Planetsti

Planetstien er en ca. tre kilomenter lang ”rumvandring”, der starter ved Orion Planetarium, hvor solen er sat. Derfra følger man Planetstien ud langs med søerne.

Undervejs er der i bronze opstillet modeller af planeterne. Her gives en fornemmelse af deres indbyrdes størrelses- og afstandsforhold.